Det finns händelser i världen som får oss att tänka på hur vi lever och hur världen fungerar. Det kan mycket väl vara så att händelser som gör stort intryck på oss kommer att få oss att tänka till på hur världen kommer att se ut framöver och hur vi bör anpassa oss till denna framtida värld.

När man väl börjar tänka i sådana banor kan det bli så att man omprövar både det ena och det andra i livet och det kan förstås leda till att man igångsätter olika projekt som tillsammans kanske kommer att kosta lite pengar. Det kan i sin tur leda till att man kanske vill ta ett litet lån, som tur är finns det snabblån utan bankid som man både snabbt kan söka och få.

Uthållighet ett helhetstänk

En av de ideologiska strömningar som är vanligast just nu är den om uthållighet. Den går i korthet ut på att man ska leva sitt liv på ett sätt att man kan bete sig på samma sätt varje dag utan att det för den skull sliter ned en som person.

I förlängningen går uthållighetsideologin också ut på att hela samhället ska fungera på ett sätt som är uthålligt för all framtid. Denna ambition är förstås mycket större och då också förstås mycket svårare att nå.

Framtiden för uthållighetsideologin

Den ideologiska utvecklingen av uthållighetsidén är mycket stark. Den är en del av en strömning som genomsyrar hela samhället. Det som man som mest kan säga om uthållighet som ideologi är att för världen som helhet så är det en god och fungerande tanke men för att ställa om samhället i den riktningen kommer att utlösa en kris av ett sällan skådat slag. Krisen kommer framförallt att vara ekonomisk och den kommer att slå hårt mot de företag som producerar varor som inte är nödvändiga för livet.