Det har varit många turer inför höstens högskoleprov – men nu verkar det som att det blir av – i alla fall för en mindre skara. Allakando som är ett bolag som erbjuder läxhjälp inför provet märker nu av ett allt större intresse för deras kurser och undervisning inför högskoleprovet.

 

Högskoleprovet, HP, våren 2020 blev inställt som en åtgärd för att minska smittspridningen med anledning av Coronaviruset. Den ansvariga myndigheten för provets genomförande, Universitets- och högskolerådet, avvisade från en början att högskoleprovet skulle kunna genomföras i höst. Men regeringen har nu tillsatt en provsamordnare som arbetar för att provet ska bli av och just nu tyder mycket på att provet kan bli av för en mindre grupp studenter, som inte har skrivit provet tidigare. HP är ett viktigt prov som möjliggör för studenter att komma in den utbildning de vill – även om betygsresultaten inte räcker. Det är många studenter som nu studerar flitigt inför höstens prov, eller proven som kommer i vår. Regeringen har nämligen aviserat att det kommer komma flera provtillfällen under våren – vilket innebär många möjligheter för elever som anstränger sig för att komma in på en viss utbildning.

 

Privatundervisning & läxhjälp inför hösten och vårens högskoleprov

Allakando är ett företag som har erbjudit privatundervisning och läxhjälp för elever sedan 2007. Bortsett från den undervisning företaget erbjuder elever i grundskolan och gymnasiet, så stöttar de även elever i sina studier till HP. Bolaget märker nu av att det är många elever som hör av sig till bolaget för att få hjälp med sina studier inför provet, eller proven, om man tar i beaktning att det planeras för flera högskoleprov i vår. Det handlar om elever som vill ha hjälp med studieteknik, strategier för att besvara provfrågorna och hjälp med att öva på gamla prov. Läs mer om deras läxhjälp här.

 

Digital kurs inför högskoleprovet

Allakando har utvecklat en digital kurs där elever ges möjlighet att öva på sina färdigheter inför stundande högskoleprov. Det rör sig om en kurs som är uppbyggd utifrån gamla provfrågor och vars frågor är konstruerade på ett sådant sätt att eleverna ska öva upp de förmågor de behöver träna mer på i syfte att nå önskat resultat på provet. Kursen är så omfattande och välutvecklad att bolaget ställer ut en garanti till de som köper den – du kommer höja dig på provet! Om man inte skulle höja sig får man pengarna tillbaka.

 

Allakando erbjuder läxhjälp personlig HP-coach

En annan sak som är framgångsrikt i Allakandos pedagogiska koncept är att de erbjuder de studenter de hjälper en personlig coach inför provet. Det är en person som svarar på frågor, förklarar och stöttar inför provet. Det är nämligen tydligt i forskningen att det har en mycket stor betydelse om man har tillgång till en kunnig lärare – om man ska nå långt i sin kunskapsutveckling. 

 

Om Allakando läxhjälp

Allakando är störst i Sverige på läxhjälp och har sitt säte i Lund. De har bedrivit läxhjälp sedan år 2007. Men bolaget erbjuder inte bara privatundervisning för elever i Lund – utan hjälper elever med läxhjälp över hela landet.