Det är inte alltid du behöver en auktoriserad översättning, men hur vet du när du bör skaffa en? Det beror på vad den text som ska översättas ska användas till.

 

Om du behöver orientera dig om något, så att du själv har kännedom om ämnet, behöver det inte vara en auktoriserad översättning. Det kan t ex vara en längre epost utväxling som du ska ta del av. Några av meddelanden är på tyska. Du hade tyska när du läste, men känner dig ändå lite rostig. Här kan översättningsmaskiner som Google translate, Babelfish eller tom. Bing vara till bra hjälp.

De översätter tillräckligt bra för att du ska veta vad det rör sig om, om vem som har vilka argument.

 

Om du istället behöver dokumentera vad som sagts eftersom det ligger till grund för det kontrakt som ska skrivas, är det en annan femma. I det läget måste du se till så att översättningarna är auktoriserade, för att de ska ha juridisk giltighet.

 

Ibland är det bättre med flera översättare

Har du mycket som ska översättas, och det gärna ska ske lite snabbt kan det vara bra att anlita en översättningsbyrå, framför en enskild översättare. Oftast är det i affärssammanhang att det finns behov för sådana mängder av översättningar. Det kan vara bra att skapa ett långvarigt samarbete med en översättningsbyrå. De kan då spara era översättningar och se till så att ni får samma ordval och formuleringar i era översättningar. Detta har framförallt betydelse vid översättning av tekniska eller juridiska termer. Med ett likartat språkbruk försäkrar du dig om att tolkningsmöjligheterna minimeras. Här ett exempel på en sådan översättningsbyrå https://www.diction.se/

 

Flera anledningar

Ska du söka in på universitetet utomlands måste du ha auktoriserade översättningar av dina examensdokument och betyg. Detta gäller även vid immigrationen som kommer ifall du blir antagen på universitetet. Skaffa en bra översättare från början.