För många innebär inkontinensbesvär ofta att livet kan begränsas på flera sätt. Att tacka nej till roliga aktiviteter på grund av oro är en sanning som de flesta med dessa symptom känner till allt för väl, men med rätt hjälpmedel går det utmärkt att leva ett aktivt liv.

Att lida av besvär med inkontinens kan vara svårt av en hel del olika anledningar. Men en viktig del för att förhindra att denna tar över livet allt för mycket är att fortsätta göra det som du tycker är roligt. Även om det ibland kan innebära att det krävs att du behöver använda dig av vissa lätta hjälpmedel för att genomföra din aktivitet.

För dig som lider av ansträngningsinkontinens, vilket också är den vanligaste formen av inkontinens, kan det vara klokt att välja en aktivitet av det lugnare slaget. Är de mer lugna aktiviteterna trots allt inte vad du söker så finns det en rad olika speciellt utformade underbyxor som kan minska risken för läckage, utan att de för den delen hindrar dig i ditt utövande. Underkläder som designats särskilt för personer som lider av urinläckage finns idag i många olika varianter och former.

För alla sorters av symptom kan det dessutom vara av nytta att känna till vad du kan göra för att hålla den så begränsad som möjligt. Exempelvis är det, tvärtemot vad många tror, viktigt att dricka tillräckligt mycket med vatten. Detta för att blåsan ska fungera så bra som den kan och på så sätt hindra urinläckage i största möjliga mån. Att begränsa intaget av vätskedrivande drycker så som kaffe och alkohol kan även det vara bra för att kunna njuta av alla de aktiviteter som livet har att erbjuda. För med dagens hjälpmedel finns det ingen anledning till att du inte ska kunna leva ett aktivt liv med inkontinens.